Uroczystości pogrzebowe Pani Marii Alicji Przybylskiej ps. ,,Wejmuta"

Uroczystości pogrzebowe Pani Marii Alicji Przybylskiej pseudonim ,,Wejmuta”, żołnierza Oddziału Dyspozycyjnego ,,B” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej odbyły się dziś na warszawskim Cmentarzu na Powązkach.

Pani Maria Alicja Przybylska urodziła się 11 stycznia 1925 roku w Warszawie. Jako młoda dziewczyna jeszcze w 1940 roku zaangażowała się w walkę zbrojną przeciwko niemieckiemu okupantowi, służyła w szeregach Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK. W Powstaniu Warszawskim brała udział od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. wypełniając wszystkie powierzone jej zadania. Znosiła trudy i niedole żołnierskiego życia w systematycznie niszczonej przez okupanta Warszawie. Po kapitulacji powstania wraz z towarzyszami broni ostatecznie trafiła do niewoli niemieckiej. Po zakończeniu II wojny światowej przez kilka lat przebywała we Francji, a po powrocie do kraju pracowała w Tygodniku Sportowym.

Dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony Państwa, którzy przejęli tradycję i symbolikę elitarnego Oddziału Dyspozycyjnego ,,B” Kedywu Okręgu Warszawa AK postawa żołnierzy Oddziału zawsze będzie wzorem i inspiracją do naśladowania.  

Została uhonorowana licznymi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!

do góry