ppłk SOP Paweł Olszewski

Podpułkownik SOP Paweł Olszewski urodził się 6 marca 1976 r. w Warszawie. Jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Odbył prestiżowy kurs HT310 High Threat Operations Course organizowany w Stanach Zjednoczonych przez Diplomatic Security Service.

Pełniąc służbę od 1997 r. realizował zadania na różnych stanowiskach, w tym dotyczących ochrony najważniejszych osób w państwie, jak również szkolenia w zakresie taktyki działań ochronnych. Brał udział w misjach w Iraku i Afganistanie. Odznaczony Gwiazdą Iraku, Gwiazdą Afganistanu, honorową odznaką ,,Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej” na obszarze Iraku oraz medalem ,,Non-Article 5 NATO” nadawanym przez Sekretarza Generalnego NATO za udział w operacjach międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Podpułkownik SOP Paweł Olszewski z dniem 5 czerwca 2019 r. został powołany na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa.

 

Opcje strony

do góry