płk SOP Robert Nowakowski

Pułkownik Robert Nowakowski od 1993 roku był związany z Policją. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ukończył także studia podyplomowe, w tym w 2007 roku z zakresu „Zarządzania i umiejętności menedżerskich” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w 2014 roku z zakresu „Rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Od 2000 roku związany ze Szkołą Policji w Katowicach, gdzie pełnił od 2006 roku funkcje kierownicze w komórkach logistycznych. W październiku 2014 roku został powołany na stanowisko głównego księgowego – naczelnika Wydziału Finansów Szkoły Policji w Katowicach.

Od 27 lutego 2016 roku pełnił obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, a od 25 marca 2016 roku został powołany na to stanowisko. Kolejny etap w karierze zawodowej rozpoczął się, gdy Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (z dnia 18.10.2017r.) Robert Nowakowski został powołany na stanowisko Zastępcy Szefa BOR – Szefa Pionu Logistyki w dniu 20 października 2017r. 

Pułkownik Robert Nowakowski z dniem 1 lutego 2018 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta SOP.

do góry