płk SOP Paweł Tymiński

Pułkownik Paweł Tymiński, ur. 1 grudnia 1972 r. w Warszawie. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – tytuł magistra w zakresie zarządzania bezpieczeństwem) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe dotyczące problematyki przestępczości i terroryzmu).

W Biurze Ochrony Rządu pełni służbę od 1996 roku, jest ekspertem związanym z ochroną najważniejszych osób w państwie oraz delegacji państw obcych przebywających na terytorium RP. Służbę rozpoczął w komórce organizacyjnej BOR właściwej do spraw zabezpieczenia specjalnego oraz miejsc czasowego pobytu osób ochranianych.

Od 2 października 2015 r. pełnił funkcję Zastępcy Szefa Pionu Działań Ochronnych, realizując zadania m. in. Zastępcy Dowódcy Operacji wizyty Ojca Świętego, Papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce oraz zabezpieczenia Szczytu NATO w Warszawie.

Pułkownik Paweł Tymiński z dniem 1 lutego 2018 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta SOP.

do góry