Dron

LOTY w EP P21 Warszawa II, DRA-RM: 001 Hel, 002 Wisła, 003 Ruda

Służba Ochrony Państwa informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05.03.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 617) wprowadzona zostaje strefa zakazu lotów EP P21 Warszawa II o poniższych parametrach:

 • Boczna granica strefy:

Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych:

 1. 52°15'26"N 021°00'24"E;
 2. 52°14'57"N 021°01'20"E;
 3. 52°14'10"N 021°02'32"E;
 4. 52°13'17"N 021°03'13"E;
 5. 52°12'26"N 021°02'56"E;
 6. 52°12'06"N 021°02'07"E;
 7. 52°12'41"N 021°00'46"E;
 8. 52°13'47"N 021°00'42"E;
 9. 52°14'31"N 020°59'37"E;
 1. 52°15'26"N 021°00'24"E.
 • Dolna granica strefy: GND;
 • Górna granica strefy: 2000 ft/600 m AMSL.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem § 6. 1. pkt. 3, loty w EP P21 Warszawa II mogą być wykonywane za zgodą Służby Ochrony Państwa.

Wymogi Służby Ochrony Państwa związane z lotami w strefie EP P21 Warszawa II

W celu uzyskania zgody na lot w strefie EP P21 należy złożyć do SOP następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia lotów w strefie EP P21 Warszawa II;
 2. Załącznik do formularza zawierający mapę z zaznaczonym obszarem, nad którym ma być wykonywany lot;
 3. Kserokopię świadectwa kwalifikacji;
 4. Zgoda PAŻP w przypadku zgłoszenia lotów w strefie EP P21 Warszawa II w odległości 6 km od granic lotniska Chopina (obszar zaznaczony kolorem czerwonym na powyższej mapie).

Punkty 3 i 4 nie obowiązują operatorów, którzy znajdują się na liście operatorów RPA dopuszczonych do uproszczonej procedury wykonywania lotów RPA w CTR Warszawa.

Wymogi Służby Ochrony Państwa związane z lotami w strefie DRA-RM: 001 Hel, 002 Wisła, 003 Ruda

W celu uzyskania zgody na lot w strefie DRA-RM należy złożyć do SOP następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia lotów w strefie DRA-RM: 001 Hel, 002 Wisła, 003 Ruda;
 2. Załącznik do formularza zawierający mapę z zaznaczonym obszarem, nad którym ma być wykonywany lot;
 3. Kserokopię świadectwa kwalifikacji;

Całość dokumentacji należy wysłać na adres kancelaria@sop.gov.pl na minimum 5 dni roboczych przed planowanym lotem.

Informacja o złożonych wnioskach udzielana jest od poniedziałku do piątku w godz. 08.15 – 16.15 pod nr telefonów:

 • (+48 22) 606 52 28
 • (+48 22) 606 52 32

Pliki do pobrania

 

Loty BSP, których masa startowa nie przekracza 0,6 kg mogą być wykonywane w EP P 21 Warszawa II bez zgody Służby Ochrony Państwa lecz w odległości większej niż 500 m od terenów obiektów chronionych strefą EP P21. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 Dz. U.2016 poz. 1993 ze zmianami Dz. U. 2019 poz. 94).

 

Wykaz miejsc chronionych strefą EP P21 Warszawa II:

ul. Krakowskie Przedmieście

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°14'33.00"N, 21° 0'55.00"E;
 2. 52°14'37.00"N, 21° 1'10.00"E;
 3. 52°14'39.00"N, 21° 1'7.00"E;
 4. 52°14'35.00"N, 21° 0'54.00"E;
 1. 52°14'33.00"N, 21° 0'55.00"E.

ul. Wiejska

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°13'35.00"N, 21° 1'32.00"E;
 2. 52°13'36.00"N, 21° 1'36.00"E;
 3. 52°13'37.00"N, 21° 1'47.00"E;
 4. 52°13'29.00"N, 21° 1'49.00"E;
 5. 52°13'28.00"N, 21° 1'40.00"E;
 1. 52°13'35.00"N, 21° 1'32.00"E;

ul. Belwederska

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°12'48.30"N, 21° 1'36.00"E;
 2. 52°12'49.00"N, 21° 1'41.00"E;
 3. 52°12'43.00"N, 21° 1'42.00"E;
 4. 52°12'42.00"N, 21° 1'38.00"E;
 1. 52°12'48.30"N, 21° 1'36.00"E.

ul. Stefana Batorego

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°12'42.00"N, 21° 0'55.00"E;
 2. 52°12'43.00"N, 21° 1'2.00"E;
 3. 52°12'34.00"N, 21° 1'6.00"E;
 4. 52°12'33.00"N, 21° 0'59.00"E;
 1. 52°12'42.00"N, 21° 0'55.00"E.

al. Ujazdowskie

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°13'0.00"N, 21° 1'32.00"E;
 2. 52°12'50.00"N, 21° 1'35.00"E;
 3. 52°12'50.00"N, 21° 1'28.00"E;
 4. 52°12'59.00"N, 21° 1'25.00"E;
 1. 52°13'0.00"N, 21° 1'32.00"E.

al. J. Ch. Szucha

Teren ograniczony punktami:

 1. 52°13'2.00"N, 21° 1'25.00"E;
 2. 52°12'59.00"N, 21° 1'23.00"E;
 3. 52°13'0.50"N, 21° 1'18.50"E;
 4. 52°13'3.00"N, 21° 1'21.00"E;

52°13'2.00"N, 21° 1'25.00"E.

do góry