Dron

Loty w ROL 48


SOP informuje, że od dnia 02.07.2019r wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.03.2019r. (Dz.U. 2019 poz. 617) w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące. Zgodnie z w/w aktem prawnym rejon ROL 48 od dnia wejścia w życie rozporządzenia zostaje zamieniony na strefę zakazaną P (prohibited area) EP P21 Warszawa II.

W strefie P zgodnie z § 3.1, pkt. 3) obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów, w tym lotów bezzałogowych statków powietrznych z wyłączeniem lotów wymienionych w § 6.1.

Loty bezzałogowych statków powietrznych mogą być wykonywane w strefie EP P21 na zlecenie lub za zgodą Służby Ochrony Państwa.

Wymogi Służby Ochrony Państwa związane z lotami w strefie ROL 48

W celu uzyskania zgody na lot w strefie ROL 48 należy złożyć do SOP następujące dokumenty:

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia lotów w strefie ROL 48
  2. Załącznik do formularza zawierający mapę z zaznaczonym obszarem, nad którym ma być wykonywany lot.
  3. Kserokopię świadectwa kwalifikacji.
  4. Zgoda PAŻP w przypadku zgłoszenia lotów w strefie ROL 48 w promieniu 6km od granic lotniska Chopina (obszar zaznaczony kolorem czerwonym na poniższej mapie).

​Punkty 3 i 4 nie obowiązują operatorów, którzy znajdują się na liście operatorów RPA dopuszczonych do uproszczonej procedury wykonywania lotów RPA w CTR Warszawa.

 

Całość dokumentacji należy wysłać na adres kancelaria@sop.gov.pl na minimum 5 dni roboczych przed planowanym lotem.

Informacja o złożonych wnioskach udzielana jest od poniedziałku do piątku
w godz. 08.15 – 16.15 pod nr telefonów:

  • (+48 22) 606 52 28
  • (+48 22) 606 52 32
do góry