Dron

Loty w ROL48


W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2019 roku Służba Ochrony Państwa będzie podtrzymywała restrykcje wykonywania lotów w strefie ROL 48.

Wymogi Służby Ochrony Państwa związane z lotami w ROL 48

W celu uzyskania odstąpienia od restrykcji obowiązujących w ROL48 należy złożyć do SOP następujące dokumenty:

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia lotów w ROL48
  2. Załącznik do formularza zawierający mapę z zaznaczonym obszarem, nad którym ma być wykonywany lot.
  3. Kserokopię świadectwa kwalifikacji.
  4. Zgoda PAŻP w przypadku zgłoszenia lotów ROL 48 w promieniu 6km od granic lotniska Chopina (obszar zaznaczony kolorem czerwonym na poniższej mapie).

​Punkty 3 i 4 nie obowiązują operatorów, którzy znajdują się na liście operatorów RPA dopuszczonych do uproszczonej procedury wykonywania lotów RPA w CTR Warszawa.

 

Całość dokumentacji należy wysłać na adres kancelaria@sop.gov.pl na minimum 5 dni roboczych przed planowanym lotem.

Informacja o złożonych wnioskach udzielana jest od poniedziałku do piątku
w godz. 08.15 – 16.15 pod nr telefonów:

  • (+48 22) 606 52 23
  • (+48 22) 606 52 28
  • (+48 22) 606 52 32
do góry