Koordynator do spraw dostępności

Komendant Służby Ochrony Państwa, w związku z realizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), wyznaczył w SOP: 

chor. SOP Adriana Bogdan do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności.

Dane kontaktowe:

e-mail: koordynatordostepnosci@sop.gov.pl

tel.: (22) 606 51 11

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia przez SOP planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy,
  • monitorowanie działalności SOP w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI PRZEZ SŁUŻBĘ OCHRONY PAŃSTWA

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

do góry