Koordynator do spraw dostępności

Komendant Służby Ochrony Państwa, w związku z realizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wyznaczył w SOP: 

ppłk. SOP Romana Ogonka do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności.

Dane kontaktowe:

e-mail:koordynatordostepnosci@sop.gov.pl.

tel.: (22) 60 653 99

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia przez SOP planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy,
  • monitorowanie działalności SOP w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI PRZEZ SŁUŻBĘ OCHRONY PAŃSTWA

do góry