Status prawny

Służba Ochrony Państwa jest jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formacją wykonującą zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom.

Nazwa „Służba Ochrony Państwa”, jej skrót „SOP” oraz znak graficzny przysługują wyłącznie tej formacji.

Służba Ochrony Państwa funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie Ochrony Państwa
(Dz. U. 2018 poz. 138 z dnia 17 stycznia 2018 roku).

do góry