Powołanie Zastępców Komendanta Służby Ochrony Państwa

2 lutego 2018 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jarosław Zieliński, w obecności Komendanta Służby Ochrony Państwa,
gen. bryg. SOP dr. Tomasza Miłkowskiego, wręczył powołania na stanowiska zastępców Komendanta Służby Ochrony Państwa. W/wym. powołania otrzymali:
płk SOP Krzysztof Król, płk SOP Robert Nowakowski, płk SOP Paweł Tymiński.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jarosław Zieliński podkreślił, iż Służba Ochrony Państwa, która zastąpiła Biuro Ochrony Rządu, będzie służbą liczniejszą, lepiej wyszkoloną i wyposażoną, a tym samym profesjonalnie przygotowaną do wypełniania swoich zadań, a także życzył owocnej i satysfakcjonującej służby zastępcom Komendanta Służby Ochrony Państwa.

do góry