Spotkanie Komendanta SOP z uczestnikami kursu podstawowego w Ośrodku Szkoleniowym w m. Raducz

 

Służba Ochrony Państwa prowadzi stały nabór do służby w formacji. Obecnie kolejni funkcjonariusze odbywają kurs podstawowy przygotowujący ich do wykonywania zadań w SOP. 

23 lutego 2018 r. Komendant Służby Ochrony Państwa, gen. bryg. SOP dr Tomasz Miłkowski odwiedził szkolących się funkcjonariuszy w kompleksowo wyremontowanym Ośrodku Szkoleniowym SOP w m. Raducz. Powitał ich w odnowionych i oddanych do użytku salach dydaktycznych oraz zapoznał się z nowym zapleczem socjalnym ośrodka.

Komendant SOP w rozmowie z kursantami przedstawił im najistotniejsze zagadnienia dotyczące służby w SOP, podstawowych zadań formacji, obowiązków i praw funkcjonariuszy oraz zasad pełnienia służby.

Gen. bryg. SOP dr Tomasz Miłkowski podkreślił również rolę i istotę etyki zawodowej oraz życzył wszystkim obecnym na kursie funkcjonariuszom pozytywnie zdanych egzaminów. 

do góry