"Hojny bankomat" i uczciwy funkcjonariusz

3 września, na ręce Komendanta Służby Ochrony Państwa, wpłynęła korespondencja od Dyrektora Banku w Radzyniu Podlaskim. List okazał się pochwałą wzorowej postawy funkcjonariusza SOP, który jednocześnie jest klientem banku.

Według nadawcy listu, bankomat w Radzyniu Podlaskim doznał awarii i w konsekwencji dyspozycje wypłaty pieniędzy realizował podwajając oczekiwaną kwotę. Funkcjonariusz SOP po skorzystaniu z tego bankomatu i stwierdzeniu błędnego działania urządzenia, jako pierwszy skontaktował się z bankiem, celem zwrócenia nadpłaconych środków i poinformowania o awarii. Cytując otrzymaną korespondencję: „rzetelna postawa funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa zapobiegła stratom pieniężnym Banku i pozwoliła szybko naprawić awarię”.

Jesteśmy dumni z naszego Kolegi, a tą sympatyczną informacją rozpoczynamy pracowity wrzesień.

do góry