Przedstwiciel SOP uczestniczył w naradzie BSW SG

24 października br. w Ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym Straży Granicznej w Otwocku odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych SG. 

W naradzie uczestniczył Zastępca Dyrektora Zarządu II ppłk SOP Marcin Borowiński, który reprezentował Służbę Ochrony Państwa.

Podczas spotkania, omówiono ustawowe zadania SOP, a także wymieniono doświadczenia w zakresie przeciwdziałania korupcji i naruszenia prawa przez funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych.

Spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej stanowiło doskonałą okazję do przygotowania porozumienia o współdziałaniu SOP ze Strażą Graniczną, które w najbliższym czasie zostanie  sformalizowane. Wymiana doświadczeń i analiz w zakresie m. in. metodyki zwalczania korupcji jest szczególnie cenna w kontekście efektywności realizacji ustawowych zadań obu służb.

do góry