Wielowymiarowe i skuteczne przygotowania SOP do zabezpieczenia COP24

„24 Konwencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu” to pełna nazwa wydarzenia nieformalnie nazywanego COP24. Gospodarzem tej cyklicznej konferencji, która odbędzie się w grudniu 2018 roku będą Katowice. Udział w COP24 zapowiedziało 195 delegacji zagranicznych, z czego ponad 60 będzie przedmiotem działań ochronnych realizowanych przez Służbę Ochrony Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o SOP. Liczby mówią same za siebie, a więc przedsięwzięcie jest bardzo wymagające. Prace nad przygotowaniami do COP24 trwają od dłuższego czasu i z każdym dniem intensyfikują się. 22 listopada br. SOP zorganizowała wewnętrzną odprawę logistyczno-ochronną, która miała za zadanie sprawdzenie stanu przygotowań poszczególnych komórek organizacyjnych, omówienie zasad funkcjonowania systemu ochronnego, transportowego oraz logistyki w ramach zabezpieczenia COP24.

W piątek – 23 listopada br., Komendant Służby Ochrony Państwa, gen. bryg. SOP dr Tomasz Miłkowski wraz z osobami odpowiedzialnymi za organizację COP24 z ramienia formacji, uczestniczyli w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącego organizacji Szczytu Klimatycznego w Katowicach. Gospodarzem spotkania był Wojewoda Śląski, a organizację COP24 funkcjonariusze SOP mogli omówić w gronie składającym się m.in. z Pełnomocnika Ministra Środowiska ds. Organizacji COP24 – Pana Rafała Bochenka, Prezydenta Katowic – Pana Marcina Krupy, Komendantów Wojewódzkich wszystkich służb zaangażowanych, oraz Dyrektorów podmiotów współpracujących przy przedmiotowym przedsięwzięciu.

W sobotę – 24 listopada 2018 br. przedstawiciele kadry kierowniczej Służby Ochrony Państwa pod przewodnictwem Komendanta formacji, wzięli udział w spotkaniu Zespołu ds. Organizacji Konferencji COP24, które zostało zorganizowane w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach przez Ministra Środowiska, Henryka Kowalczyka. Podczas spotkania, omawiano sprawy organizacyjno-logistyczne i protokolarne, analizowano postęp prac nad zabezpieczenim COP24, wyznaczano pola zaangażowania takich podmiotów jak Kancelaria Prezydenta RP, czy władz Miasta Katowice. Dodatkowo, spotkanie na miejscu, umożliwiło przeprowadzenie wizji lokalnej terenu Konferencji z omówieniem funkcjonalności poszczególnych przestrzeni.

Dziś oraz w najbliższych dniach, nasz kalendarz jest wypełniony kolejnymi spotkaniami i przygotowaniami.  Przed nami kolejne rekonesanse w Krakowie i Katowicach, specjalistyczne szkolenia, finalizacja procedur związanych z uzupełnianiem zaplecza technicznego zwiazanego z realizacją grudniowego przedsięwzięcia.

do góry