Wspieramy misję dydaktyczną

Służba Ochrony Państwa jest uważana za służbę bardzo zróżnicowaną i elitarną. Wiele zagadnień związanych z naszym funkcjonowaniem jest niejawna co dodatkowo pobudza ciekawość i zainteresowanie. Jednak tylko w pewnym zakresie możemy je zaspokoić. Z tej możliwości chętnie korzystają uczniowie szkół o profilu zbliżonym do charakteru naszych działań oraz klas mundurowych w placówkach dydaktycznych o profilach ogólnych. Wczoraj w siedzibie głównej gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie. Specjaliści i Instruktorzy z SOP poświęcili kilka godzin by zaprezentować zakres działań Służby Ochrony Państwa, wybrane aspekty szkoleniowe, pirotechniczne, a także przybliżyli uczniom historię formacji pokazując eksponaty zgromadzone w Sali Tradycji Służby Ochrony Państwa.

do góry