Odprawa kadry kierowniczej SOP

W ramach przygotowań do zabezpieczenia konferencji dotyczącej budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która odbędzie się w  Warszawie w dniach 13 i 14 lutego br., w siedzibie Służby Ochrony Państwa odbyła się odprawa podsumowująca stan przygotowań do tej wielowymiarowej operacji. W czasie odprawy, pod przewodnictwem Komendanta gen. bryg. SOP Tomasza Miłkowskiego, sprawdzono gotowość komórek organizacyjnych SOP do realizacji poszczególnych zadań. Omówiono zasady funkcjonowania systemu ochronnego, transportu oraz logistyki. Jak zawsze, przy tego typu operacjach ochronnych, ważnym elementem będzie współpraca pomiędzy poszczególnymi służbami i koordynacja wzajemnych działań.

do góry