Pożegnanie Komendanta Służby Ochrony Państwa

W dniu 5 marca 2019 r. w siedzibie Służby Ochrony Państwa odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której pożegnano gen. bryg. SOP Tomasza Miłkowskiego, który zdał obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Służby Ochrony Państwa.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński w obecności Wiceministra Jarosława Zielińskiego i zaproszonych gości, a także kadry kierowniczej wręczył Komendantowi Służby Ochrony Państwa decyzję Prezesa Rady Ministrów o odwołaniu go z zajmowanego stanowiska i podziękował za dotychczasową służbę.

Gen. bryg. SOP Tomasz Miłkowski w swoim wystąpieniu złożył podziękowania za współpracę obecnym na uroczystej zbiórce przedstawicielom kadry kierowniczej. Swoje słowa skierował też do wszystkich podwładnych, doceniając ich codzienne zaangażowanie w służbie.

Minister Joachim Brudziński powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Służby Ochrony Państwa płk. SOP Krzysztofowi Królowi. Do tej pory był on Zastępcą Komendanta tej formacji.

 

 

do góry