Zabezpieczenie obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zabezpieczyli spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezydentem Republiki Węgier Jánosowi Áderowi, które odbyło się w Kielcach. Gruntowne przygotowania oraz koordynacja działań ze wszystkimi służbami współpracującymi przy tak kompleksowym przedsięwzięciu, pozwoliło na zapewnienie bezpieczeństwa osobom ochranianym na najwyższym poziomie.

 

do góry