9. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - PAMIĘTAMY!

Dziś mija dziewiąta rocznica katastrofy samolotu prezydenckiego TU – 154M pod Smoleńskiem. Uroczystości upamiętniające jej ofiary rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach dziewięciu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r.

Następnie, w obecności Rodzin zmarłych funkcjonariuszy BOR, kwiaty przy Obelisku upamiętniającym oficerów BOR, którzy stracili życie służąc Ojczyźnie złożyli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jarosław Zieliński i p.o. Komendant Służby Ochrony Państwa, płk SOP Krzysztof Król.

Zginęli na posterunku służby Polsce. Naszą podstawową powinnością wobec nich jest wdzięczna pamięć – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

Funkcjonariusze, których dziś wspominamy, wypełnili słowa roty ślubowania do końca – podkreślił w swoim przemówieniu płk SOP Krzysztof Król.  

Dziękujemy Rodzinom funkcjonariuszy BOR, że chcieli spędzić ten dzień razem z nami.

do góry