UROCZYSTE WPROWADZENIE NOWEGO KOMENDANTA SOP

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w dniu 05.06.2019 r. na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa został wprowadzony major SOP Paweł Olszewski.

Nowy Komendant Służby Ochrony Państwa pełnił służbę w Biurze Ochrony Rządu od początku istnienia tej formacji, natomiast od lutego 2018 r. jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie działań ochronnych i szkolenia. Brał udział w misjach w Iraku i w Afganistanie.

Uroczystość wprowadzenia na stanowisko Komendanta miała miejsce w siedzibie Służby Ochrony Państwa w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, zaproszonych gości i kadry kierowniczej formacji.

Minister Elżbieta Witek w swoim wystąpieniu pogratulowała Komendantowi objęcia tej zaszczytnej, choć bardzo trudnej i odpowiedzialnej funkcji.

Wiceminister Jarosław Zieliński złożył naszemu Komendantowi życzenia sukcesów w służbie podkreślając, że Służba Ochrony Państwa jest niezwykle ważną formacją w systemie bezpieczeństwa państwa.

Mjr SOP Paweł Olszewski podziękował za obdarzenie go zaufaniem i pozytywną ocenę dotychczasowej służby podkreślając jednocześnie, że nowa funkcja to dla niego wielkie wyróżnienie, wyzwanie, ale też odpowiedzialność.

Serdecznie gratulujemy awansu Panu Komendantowi.

do góry