Wyróżnienie dla funkcjonariusza SOP od Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa został wyróżniony nagrodą przez Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Panią Elżbietę Witek za dokonanie czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze. St. szer. SOP Adrian Bylicki wracając do domu po zakończonej służbie był świadkiem wypadku drogowego. Widząc całą sytuację, niezwłocznie przystąpił do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym oraz koordynował działania związane z powiadomieniem służb ratowniczych o zaistniałym zdarzeniu.

Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski pogratulował wyróżnionemu funkcjonariuszowi oraz podziękował za postawę godną naśladowania.

do góry