12. rocznica śmierci ppor. Bartosza Orzechowskiego

W rocznicę śmierci ppor. Bartosza Orzechowskiego, Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski wraz ze swoimi Zastępcami oraz kadrą kierowniczą spotkali się przed obeliskiem upamiętniającym funkcjonariuszy BOR, którzy stracili życie służąc ojczyźnie.

Obchody upamiętniające tragiczną śmierć naszego Kolegi rozpoczęły się w Kaplicy Służby Ochrony Państwa Mszą Świętą. Następnie  przed obeliskiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

Ppor. Bartosz Orzechowski poniósł śmierć w zamachu terrorystycznym na Ambasadora RP w Iraku. Heroiczna postawa Bartosza, a także wspaniała, koleżeńska osobowość, stanowią dla wszystkich funkcjonariuszy SOP wzór do naśladowania i są stale aktualne w naszej pamięci.

W uroczystości uczestniczył także ówczesny Dowódca Grupy Ochronnej Ambasadora RP w Republice Iraku - płk rez. Tomasz Kubiak, który następnie spotkał się w Sali Tradycji z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa, aby podzielić się swoimi wspomnieniami związanymi z tym tragicznym wydarzeniem. Obecny był również przedstawiciel Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu - płk rez. Robert Decyk.

do góry