Komendant SOP podpisał porozumienie ze Strażą Marszałkowską

Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski oraz nadkom. Michał Sadoń Komendant Straży Marszałkowskiej podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Służbą Ochrony Państwa a Strażą Marszałkowską.

Zgodnie z zawartymi w dokumencie postanowieniami, współpraca obejmować będzie w szczególności zapewnienie warunków służących bezpieczeństwu osób podlegających ochronie SOP podczas ich pobytu w obiektach i na terenach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu.

do góry