Porozumienie SOP z LOT S.A.

Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski i Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Pan Rafał Milczarski podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w obszarze szkoleniowym.

Zgodnie z zawartymi w dokumencie postanowieniami, współpraca obejmować będzie zapewnienie właściwych warunków i sposobów szkolenia w ramach realizowanego doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy SOP, w celu efektywnego wykonywania ustawowych  zadań formacji.

do góry