Memoriał upamiętniający kpt. Dariusza JANICKIEGO

W dniu 1 lipca odbył się Memoriał upamiętniający śp. kpt. Dariusza JANICKIEGO.

Kapitan Dariusz JANICKI był osobą, która zapisała się na kartach formacji oraz w pamięci kolegów jako niezwykle charyzmatyczna i ciepła postać, jednocześnie doświadczony profesjonalista oddany służbie Ojczyźnie. Pasjonat motoryzacji, w szczególności rajdów. Od początku kariery w formacji związany z transportem, był instruktorem techniki jazdy pojazdami ucząc i motywując funkcjonariuszy, którzy dziś zasilają wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Odszedł przedwcześnie w wieku 52 lat.

W przeddzień memoriału funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa wraz z rodziną złożyli wieniec na grobie kpt. Dariusza Janickiego.

Oficjalnego otwarcia memoriału dokonała Pani Małgorzata, wdowa po śp. kpt. Dariuszu Janickim wraz z Zastępcą Komendanta Służby Ochrony Państwa, ppłk. SOP Włodzimierzem Gawędą. Przybyli także synowie oraz matka zmarłego.

 Obecnością zaszczycili nas również: Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Roman Kuster, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, nadinsp. Paweł Półtorzycki, Dyrektor Departamentu Wsparcia Operacyjno-Technicznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ppłk Roman Bednarek, Dyrektor Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Pan Paweł Rutkowski, Szef Wydziału Ochrony Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, ppłk Grzegorz Kamiński, Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mł. insp. Robert Koźlak, Zastępca Dyrektora Biura Prezydialnego Komendanta Głównego Straży Granicznej, ppłk SG Rafał Sołtan.

Do zawodów przystąpiły drużyny reprezentujące:

- Państwową Straż Pożarną,

- Komendę Główną Policji,

- Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej,

- Straż Graniczną,

- Wyższą Szkołę Wymiaru Sprawiedliwości,

- Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,

- Służbę Ochrony Państwa.

Rywalizacja w różnych konkurencjach związanych z techniką jazdy pojazdami to wyjątkowy sposób upamiętnienia kpt. Dariusza Janickiego. Ponadto celem przedsięwzięcia było propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród funkcjonariuszy i żołnierzy, a także wymiana doświadczeń pomiędzy służbami.

Na konkurencje zawodów składały się:

- Próba Stewarta,

- Skid-Car,

- Próba sprawnościowa,

- Próba jazdy do tyłu w ograniczonej przestrzeni,

- Test wiedzy teoretycznej z zakresu przepisów ruchu drogowego, podstaw technik jazdy, zasad udzielania pierwszej pomocy.

Po wielu sportowych emocjach i rywalizacji na bardzo wysokim poziomie, na podium stanęli:

 kategoria generalna/ kategoria mężczyzn:

- pierwsze miejsce –  plut. SOP Maciej Borkowski – Służba Ochrony Państwa,

- drugie miejsce – mł. chor. Marcin Lewandowski – Odział Specjalny Żandarmerii Wojskowej,

- trzecie miejsce – asp. Marcin Sulik – Komenda Główna Policji,

kategoria kobiet:

- pierwsze miejsce – sierż. Ewelina Pańczyk – Służba Ochrony Państwa,

-drugie miejsce – Pani Magdalena Staszak – Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości,

- trzecie miejsce – plut. Magdalena Furtak – Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości,

kategoria drużynowa:

- pierwsze miejsce – Służba Ochrony Państwa,

- drugie miejsce – Odział Specjalny Żandarmerii Wojskowej,

- trzecie miejsce – Komenda Główna Policji.

Komendant Służby Ochrony Państwa, mjr SOP Paweł Olszewski podziękował wszystkim za udział, a rywalizującym drużynom za zaangażowanie i sportowego ducha. Wyraził również uznanie dla wysokiego poziomu zawodów i umiejętności uczestników.

Na zakończenie Komendant SOP w towarzystwie wdowy po śp. kpt. Dariuszu Janickim wręczył zwycięzcom puchary i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w zawodach i za ogromne zaangażowanie.

do góry