77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 

Tradycje Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK kultywuje Służba Ochrony Państwa, która dla upamiętnienia wydarzeń rozgrywających się 1 sierpnia 1944 r. zorganizowała po raz pierwszy uroczysty Apel Poległych na Placu Jana Henryka Dąbrowskiego – w miejscu i o godzinie, gdzie 77 lat temu rozpoczęła się akcja zbrojna w ramach Powstania Warszawskiego.

Oddział Osłony Sztabu, który odpowiadał za bezpieczeństwo dowódcy Powstania Warszawskiego – płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter” został utworzony 1 sierpnia 1944 r. z Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK. Oddział ten jako jeden z pierwszych, już o godzinie 16.40 rozpoczął działania bojowe realizując wyznaczone zadanie zajęcia kwartału ulic Świętokrzyska – Rysia i zdobywając Hotel „Victoria”, w  którym od godziny 17.00 swój sztab ulokował płk „Monter”. W akcji tej poniosło śmierć dwóch żołnierzy, a jednego uznano za zaginionego. Zdobyto znaczną ilość broni i amunicji.

Jednocześnie uroczyście złożono wieńce na grobach poległych w trakcie Powstania Warszawskiego żołnierzy Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK - kpt. Adama Dąbrowskiego ps. „Puti”, ppor. Józefa Łapińskiego ps. „Chmura”, kpr. pchor. Oresta Fedoreńko ps. „Fort”, strz. Ryszarda Jabłonowskiego ps. „Wawrek”, oraz przy obelisku upamiętniającym żołnierzy oddziału Saperów Praskich znajdującym się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

do góry