14.edycja "Paramedyka"

W dniach 19-22.09.2021r. funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa uczestniczyli w 14. edycji zawodów i warsztatów medycyny taktycznej „Paramedyk” zorganizowanych przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku.

W przedsięwzięciu udział wzięły drużyny podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Sprawiedliwości.

„Paramedyk” to zwrócenie uwagi na kwestie niesienia pomocy medycznej w warunkach bojowych, a także doskonała okazja, aby przećwiczyć umiejętności w konkurencjach medycznych, taktycznych i sprawnościowych. Głównym celem, jaki przyświecał wszystkim uczestnikom „Paramedyka” było zdobycie wiedzy oraz jak najlepsze przygotowanie się do działań w ramach TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

do góry