Warsztaty Służby Ochrony Państwa z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z wykorzystaniem śmigłowca HEMS

W ośrodku szkoleniowym Służby Ochrony Państwa odbyły się 3 - dniowe warsztaty przy współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Przedsięwzięcie dotyczyło ratownictwa medycznego z zastosowaniem zabiegów medycznych w ratownictwie taktycznym z wykorzystaniem śmigłowca HEMS.

Głównym celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie ratownictwa medycznego z elementami ratownictwa taktycznego. Uczestnicy ćwiczyli  zachowanie procedur wzywania śmigłowca ratowniczego w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Dzięki dużemu zaangażowaniu oraz doświadczeniu instruktorów z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wszystkie założenia warsztatowe zrealizowano na najwyższym poziomie.

do góry