Wizyta studyjna Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w SOP

W dniu 27 października Służbę Ochrony Państwa odwiedzili wykładowcy i kadeci ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Wizyta studyjna odbyła się w ramach porozumienia o wzajemnej współpracy. Goście uczestniczyli w wykładach z zakresu działań ochronnych w SOP, rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego i biochemicznego, historii polskich służb ochronnych oraz zagadnień z obszaru bezpieczeństwa osobowego. Dokonano wpisu do księgi pamiątkowej oraz zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym funkcjonariuszy naszej formacji, którzy zginęli na służbie. Ponadto uczestnicy obserwowali zajęcia strzeleckie, odwiedzili ośrodek przewodników psów służbowych SOP, a także wzięli czynny udział w prezentacji symulatora zderzeń oraz dachowania.

Było nam niezwykle miło gościć przedstawicieli Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, jednocześnie z przyjemnością oczekujemy kolejnych etapów realizacji współpracy między naszymi instytucjami.

do góry