Porozumienie GOPR, TOPR z SOP

10 lutego br. w Zakopanem podpisano porozumienia pomiędzy Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Służbą Ochrony Państwa. Służby reprezentowali Komendant SOP Pan ppłk SOP Paweł Olszewski, Naczelnik GOPR Pan Jerzy Siodłak oraz Wiceprezes Zarządu TOPR, Pan Wojciech Stankiewicz. Przedmiotem obu porozumień jest współdziałanie podczas działań w terenach  górskich, w sytuacjach ewentualnego zagrożenia zdrowia lub życia, w tym szczególnie konieczności udzielenia pomocy osobie ochranianej przez Służbę Ochrony Państwa lub funkcjonariuszowi SOP w czasie wykonywania czynności służbowych. Podpisane porozumienia uwzględniają również działania w obszarze dydaktyczno-szkoleniowym, w tym współpracę kadry instruktorskiej podczas wspólnych szkoleń, a także wymianę doświadczeń w zakresie ratownictwa oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w czasie pobytu w górach.

do góry