Komendant SOP wyróżnił funkcjonariuszy za wzorową postawę

Komendant Służby Ochrony Państwa, ppłk SOP Paweł Olszewski wyróżnił dwóch funkcjonariuszy: plut. SOP Adama Beredę i kpr. SOP Pawła Kruka, którzy w Centrum  Warszawy udzielili pomocy poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym. Funkcjonariusze ocenili stan świadomości i funkcji życiowych poszkodowanego, który znajdował się w stanie głęboko nieprzytomnym, wykonali badanie urazowe, po czym zapewnili mu komfort termiczny i psychiczny do przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Dzięki doskonałemu przygotowaniu i przeszkoleniu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy obaj funkcjonariusze SOP wykazali się pełnym profesjonalizmem i wzorową postawą. Zachowanie ratujące ludzkie życie jest godne naśladowania i zasługuje na najwyższe uznanie.

 

do góry