SOP na Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE

W dniach 27-29 kwietnia br. odbyły się międzynarodowe targi i konferencja POLSECURE poświęcone bezpieczeństwu publicznemu i służbom mundurowym podległym MSWiA. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania firm produkujących wyposażenie specjalne, sprzęt ratowniczy, środki ochrony osobistej, oprogramowanie służące łączności, dowodzeniu i kontroli. Dawało także możliwość wymiany doświadczeń między służbami oraz dialogu na temat rzeczywistych potrzeb służb mundurowych.

Służba Ochrony Państwa była jednym z wielu wystawców. Przedstawiciele formacji wzięli również udział w sesji panelowej międzynarodowej konferencji policyjnej dotyczącej umundurowania, standaryzacji oraz nowych trendów w transporcie.

Stoisko SOP cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb, jak również gości targów oraz chętnych do wstąpieniem w szeregi naszej formacji. Funkcjonariusze reprezentujący SOP odpowiadali na wiele pytań prezentując elementy uzbrojenia i wyposażenia wykorzystywanego w realizacji codziennych obowiązków służbowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa najważniejszym osobom i obiektom w państwie.

do góry