Zabezpieczenie Międzynarodowej Konferencji Darczyńców na Stadionie Narodowym w Warszawie

5 maja br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Darczyńców, której celem było humanitarne wsparcie Ukrainy. Inicjatorami wydarzenia byli Prezes Rady Ministrów RP Pan Mateusz Morawiecki oraz Premier Szwecji Pani Magdalena Andersson. Partnerami wydarzenia byli przewodniczący Rady Europejskiej Pan Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Pani Ursula von der Leyen.

Wydarzenie odbyło się na szczeblu szefów państw i rządów, przy udziale przedstawicieli światowego biznesu i instytucji finansowych oraz reprezentantów międzynarodowych instytucji humanitarnych.

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zgodnie z ustawowymi zadaniami zapewniali bezpieczeństwo osobom ochranianym biorącym udział w tym ważnym przedsięwzięciu. Zorganizowanie działań ochronnych wymagało podjęcia szeregu czynności umożliwiających skoordynowane i zsynchronizowane działanie wielu elementów systemu ochronnego.

Skuteczne i sprawne planowanie, organizowanie i realizacja działań ochronnych pozwoliły przy udziale Policji oraz innych służb i podmiotów wykonać postawione zadania zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa uczestnikom Konferencji.

do góry