Porozumienie Służby Ochrony Państwa z Państwową Strażą Pożarną

W dniu dzisiejszym Komendant Służby Ochrony Państwa ppłk SOP Paweł Olszewski oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podpisali porozumienie w sprawie określenia zasad współdziałania między SOP a PSP podczas zabezpieczania osób ochranianych. Postanowienia zawarte w dokumencie uwzględniają również działania dydaktyczno-szkoleniowe w powyższym zakresie.

do góry