Porozumienie Służby Ochrony Państwa z Państwową Służbą Geologiczną

W dniu dzisiejszym w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB), Komendant Służby Ochrony Państwa ppłk SOP Paweł Olszewski podpisał porozumienie o współpracy z Państwową Służbą Geologiczną, reprezentowaną przez Dyrektora Instytutu dr. inż. Mateusza Damrata.  

 Głównym przedmiotem porozumienia jest bezpieczeństwo osób i obiektów chronionych w zakresie zagrożeń geologicznych. Zgodnie z treścią dokumentu PIG-PIB, zobowiązał się do przekazywania Służbie Ochrony Państwa informacji o ekstremalnych zjawiskach przyrodniczych, takich jak: trzęsienia ziemi, ruchy masowe, tsunami lub aktywność wulkaniczna, które wystąpiły na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i świata. SOP otrzyma także od geologów informacje o zagrożeniach naturalnych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ochranianych osób i obiektów, w tym dla transportu lotniczego i samochodowego.

do góry