Służba Ochrony Państwa z głębokim żalem pożegnała kolegę – Śp. chor. SOP Tomasza Walkiewicza

16 września br. w kościele pw. św. Jana Pawła II w Sadkowie odbyła się uroczystość pogrzebowa Śp. Tomasza Walkiewicza, funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który odszedł na wieczną służbę. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kiedrzynie.

Zostanie zapamiętany jako oddany służbie funkcjonariusz rzetelnie wykonujący obowiązki służbowe. W pamięci kolegów pozostanie na zawsze.

Łączymy się z pogrążoną w smutku rodziną składając wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje.

do góry