Porozumienie Służby Ochrony Państwa z Komendą Główną Policji

W dniu dzisiejszym w siedzibie Komendy Głównej Policji Komendant Służby Ochrony Państwa, ppłk SOP Paweł Olszewski oraz Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk podpisali porozumienie w sprawie określenia zasad współdziałania między SOP a Policją podczas zabezpieczania miejsc przebywania osób ochranianych. Postanowienia zawarte w dokumencie uwzględniają również zabezpieczenia tras przejazdu osób ochranianych z wykorzystaniem eskort policyjnych.

do góry