Zabezpieczenie szczytu OBWE w Łodzi

1-2 grudnia br. w Łodzi odbyły się obrady delegacji z 57 państw zrzeszonych w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), a także państw partnerskich, organizacji międzynarodowych oraz przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie było również podsumowaniem polskiego przewodnictwa w OBWE w 2022 r.

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa odpowiadali za bezpieczeństwo osób ustawowo ochranianych, w tym przedstawicieli wchodzących w skład delegacji zagranicznych uczestniczących w wydarzeniu. Przedsięwzięcie wymagało kilkumiesięcznych przygotowań, podjęcia szeregu inicjatyw planistycznych, organizacyjnych oraz wykonawczych, a także skoordynowanego wykorzystania posiadanych sił i środków w wielu różnych miejscach.

Dzięki współpracy z innymi służbami zadania zostały zrealizowane na najwyższym poziomie.

do góry