Mianowanie Komendanta Służby Ochrony Państwa na stopień Generała Brygady

Dziś Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda na podstawie art. 118 ustawy o Służbie Ochrony Państwa nadał stopień generała brygady Komendantowi Służby Ochrony Państwa płk. Radosławowi Jaworskiemu. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbyło się w Pałacu Prezydenckim.

Awans Komendanta SOP to niewątpliwie podniesienie rangi całej formacji.

Służba Ochrony Państwa ma wieloletnie doświadczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, w kraju i poza jego granicami, również na obszarach objętych działaniami wojennymi. Funkcjonariusze SOP zabezpieczają także wizyty wysokich przedstawicieli innych państw na terenie naszego kraju, pozostając w ścisłej współpracy z najlepszymi formacjami ochronnymi na świecie. Realizują swoje zadania na najwyższym poziomie zyskując zaufanie osób ochranianych oraz uznanie instytucji, z którymi współdziałają.

do góry