Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podanie o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa;
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy kandydata do służby - uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariusza pełnymi zdaniami>>> załącznik do pobrania <<<
 • wypełniona i podpisana ankieta w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2;>>>załącznik do pobrania<<<
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  (w tym bezwzględnie świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości - jeśli posiada);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie;
 • kserokopie dokumentów innych niż wymienione w rozporządzeniu, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów, w tym m.in.:
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 2,5cm x 3,5cm na jasnym tle w ciemnym garniturze, białej koszuli i krawacie;
 • CV wraz z listem motywacyjnym;
 • kopia odpisu skróconego aktu urodzenia;
 • kopie odpisów skróconego aktu urodzenia dzieci kandydata/(-tki);
 • kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 • kopia książeczki wojskowej zawierająca stronę ze zdjęciem, stronę informującą o posiadanej kategorii zdrowia, stronę informującą o stosunku do powszechnego obowiązku obrony (o ile kandydat/ka jest objęty/a ewidencją wojskową).


Szukamy najlepszych!
 
Wymagany komplet dokumentów należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
 
ul. Podchorążych 38; 00-463 Warszawa
 
Informacje telefoniczne dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać pod numerem: 

22 606 51 94

22 606 51 25

22 606 53 72

do góry