Szkolenia z doskonalenia techniki jazdy

Służba Ochrony Państwa konsekwentnie szkoli umiejętności kierowców formacji. Na początku maja odbyła się trzecia edycja tego typu szkoleń w 2018 roku, a do końca roku planowanych jest ich około dziesięciu. Dodatkowo, trwają prace końcowe związane z modyfikacją systemu szkolenia kierowców. Projektowane zmiany mają za zadanie zoptymalizować te procesy, zwiększyć ich częstotliwość oraz efektywność we wskazanej sferze działań.

do góry