Zabezpieczenie spotkania Bukaresztańskiej Dziewiątki

W zeszły piątek, w Warszawie, w ramach platformy Bukaresztańskiej Dziewiątki spotkali się Prezydenci Republiki Bułgarii, Republiki Estonii, Węgier, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, a także Przewodniczący Izby Deputowanych Republiki Czeskiej. Przed Służbą Ochrony Państwa stało zadanie zapewnienia bezpieczeństwa głowom państw podczas ich pobytu w Polsce. Współdziałanie transportu, ochrony osobistej i zabezpieczenia miejsc pobytu przy takiej ilości delegacji zagranicznych w jednym miejscu i czasie, to kompleksowe przedsięwzięcie, wymagające wytężonej pracy na etapie planowania, koordynacji oraz realizacji. 

do góry