5. Międzynarodowa Konferencja pt.: „Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne - Technika w Służbie Bezpieczeństwa"

W dniach 14 – 15 czerwca 2018 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się 5. Międzynarodowa Konferencja ”Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne - Technika w Służbie Bezpieczeństwa”, której celem była wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych oraz integracja środowiska naukowego i służb działających w obszarze bezpieczeństwa. Organizatorem konferencji był Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie i Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W przedmiotowej konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa – Zastępca Komendanta SOP płk SOP Robert Nowakowski i Dyrektor ds. szkolenia mjr SOP Adrian Wasik. Pułkownik Nowakowski był prelegentem podczas I sesji plenarnej. W trakcie wystąpienia pt.: „Służba Ochrony Państwa – najwyższe standardy bezpieczeństwa” omówił ustawowe zadania formacji w aspekcie wykorzystania osiągnięć techniki w realizacji zadań związanych z szeroko rozumianym spectrum bezpieczeństwa. Ponadto, zaprezentował m.in. ogólne założenia projektu naukowo-badawczego „Wirtualny symulator działań ochronnych Biura Ochrony Rządu” oraz wizualizację przewidywanych efektów projektu. Wystąpienie przedstawiciela Służby Ochrony Państwa spotkało się z dużym zainteresowaniem audytorium zarówno ze strony środowiska naukowego, jak również przedstawicieli innych służb.

Konferencja miała interdyscyplinarny charakter, a udział przedstawicieli Służby Ochrony Państwa w tym przedsięwzięciu pozwolił na wymianę doświadczeń w zakresie wykorzystania techniki w procesie szkolenia funkcjonariuszy m.in. poprzez wdrażanie efektów i osiągnięć projektów naukowo-badawczych oraz korzystania z techniki przy realizacji zadań i czynności służbowych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa w ujęciu wielopłaszczyznowym.

do góry