Jeden dzień z kursu podstawowego w Służbie Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa stawia na umocnienie swojego zaplecza kadrowego, a chęć przystąpienia do służby wyraża wielu obywateli RP. Zgodnie z najwyższymi standardami, zajęcia kursu podstawowego przygotowują nowo przyjętych funkcjonariuszy, do wykonywania zadań służbowych. Formacja wychodzi również naprzeciw wyzwaniom, które kreuje obecna rzeczywistość oraz zapoznaje funkcjonariuszy już na etapie kursu podstawowego z działaniami podejmowanymi przez formację.

Funkcjonariusze rozpoczynający służbę w SOP to wartościowi ludzie, traktujący służbę jako misję, a nie zawód. Jest to szczególna służba, zwłaszcza w dobie nasilającego się międzynarodowego terroryzmu. Poświęcenie dla ojczyzny, honor i odwaga – towarzyszą szkolącym się funkcjonariuszom od dnia złożenia ślubowania na sztandar Służby Ochrony Państwa.

do góry