Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - procedury BLS-AED oraz ITLS

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa w ramach kursu podstawowego biorą udział w wewnętrznym szkoleniu przygotowującym do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z procedurami BLS-AED oraz ITLS. Szkolenie jest prowadzone przez ratowników medycznych SOP oraz składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Funkcjonariusze SOP podczas szkolenia są przygotowywani do udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, w tym prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem AED, postępowania z poszkodowanym urazowym, udzielania pomocy w stanach nagłych, w miejscu zdarzenia, do czasu przyjazdu personelu medycznego. Zdobyte umiejętności pozwolą funkcjonariuszom właściwie oceniać sytuację oraz samodzielnie podejmować decyzję o udzielaniu pierwszej pomocy zarówno w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, jak i poza służbą.

 

do góry