SOP - promuje honorowe krwiodawstwo

Służba Ochrony Państwa została wyróżniona jako formacja promująca honorowe oddawanie krwi. To dla nas bardzo ważne i cenne wyróżnienie. Dziękujemy Klubowi HDK PCK "BOROWIK" przy SOP za organizowanie akcji honorowego oddawania krwi, rozwijanie idei prospołecznych oraz zachęcanie do ratowania życia ludzkiego.

Służba Ochrony Państwa to formacja wykonująca nie tylko swoje ustawowe zadania, ale także biorąca udział w wielu akcjach społecznych. Dbając o bezpieczeństwo, dbamy również o to, aby pomoc drugiemu człowiekowi była propagowana i chętnie realizowana przez funkcjonariuszy SOP.

do góry