Szkolimy się każdego dnia!

Szkolenia, kursy, zajęcia doskonalące umiejętności i podnoszące kwalifikacje zawodowe to nieodłączny element służby funkcjonariuszy SOP. Są one niezbędne do profesjonalnego wykonywania zadań służbowych i towarzyszą każdemu funkcjonariuszowi formacji, od pierwszego dnia jego służby. Instruktorzy szkolenia tj. strzeleckiego, taktycznego, samochodowego, fizycznego i wielu innych są doświadczonymi funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa, którzy niejednokrotnie swoje pasje rozwijane poza służbą przekazują swoim kolegom i koleżankom w trakcie szkoleń.

Funkcjonariusze SOP uczestniczą nie tylko w systematycznych, wewnętrznych szkoleniach doskonalenia zawodowego, lecz bardzo często wymieniają swoje doświadczenia z innymi służbami tj. Policją, WP, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową na szkoleniach zewnętrznych. Współpraca szkoleniowa pomiędzy służbami mundurowymi jest tak samo ważna, jak współpraca przy zapewnianiu bezpieczeństwa osób ochranianych oraz uroczystości państwowych.

Dziś przedstawiamy Państwu krótką fotorelację ze szkolenia strzeleckiego:

do góry