11. rocznica śmierci ppor. Bartosza Orzechowskiego

3 października o godz. 8.30, kadra kierownicza Służby Ochrony Państwa spotkała się pod Obeliskiem upamiętniającym funkcjonariuszy BOR, którzy stracili życie służąc ojczyźnie. Spotkanie zorganizowano, aby w 11. rocznicę zamachu terrorystycznego na Ambasadora RP w Iraku, wspomnieć ppor. Bartosza Orzechowskiego, który poniósł śmierć w tym dramatycznym zdarzeniu. Komendant Służby Ochrony Państwa gen. bryg. SOP dr Tomasz Miłkowski wraz z zastępcami dokonali uroczystego złożenia wieńca, a po oddaniu honorów wrócili do historii Bartosza w krótkiej rozmowie ze zgromadzonymi funkcjonariuszami. Heroiczna postawa Bartosza, a także wspaniała, koleżeńska osobowość, stanowią dla wszystkich funkcjonariuszy formacji wzór do naśladowania i są stale aktualne w naszej pamięci.

do góry