Powstańcze Wspomnienia

Służba Ochrony Państwa jest spadkobiercą tradycji Oddziału Dyspozycjnego B Kedywu Okregu Warszawa Armii Krajowej. W duchu tego dziedzictwa, kultywujemy tradycję i oddajemy cześć bohaterom, którzy walczyli o Polskę. Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego 20 listopada 2018 roku zorganizowało wieczór Powstańczych wspomnień, wpisujący się w cykl spotkań ze świadkami historii. Gościem specjalnym był Pan Janusz Polkowski "Sójka". Pan Janusz Polkowski urodził się  w 1926 roku w Warszawie. Przed wojną należał do 77. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej i był włączony do pogotowia harcerskiego w Hufcu Ochota. W konspiracji działał od stycznia 1942 roku. Początkowo w Oddziałe Saperów Praskich, a od 1943 roku w Kedywie (Kierownictwo Dywersji - elitarne oddziały Armii Krajowej) Oddział Dyspozycyjny "B" sekcja "Chmury". Oddział ten w momencie wybuchu Powstania służył jako Oddział Osłony Sztabu Komendy Okręgu Warszawskiego (Komendant Okręgu Warszawskiego AK - Antoni Chruściel ps. Monter), a sekcja została przemianowana na II pluton "Chmura", którego dowódcą był Józef Łapiński ps. "Chmura".

Od 27 lipca 1944 roku Oddział został postawiony w stan gotowości i oczekiwał na rozkaz wybuchu Powstania na ul. Szpitalnej 12 w magazynach hurtowni materiałów mydlarsko-perfumeryjnych. Janusz Polkowski walczył w Śródmieściu skąd kanałami przeniósł amunicję na Stare Miasto i wrócił do Śródmieścia. Został ranny w czasie nalotu 4 sierpnia 1944 roku. 5 października 1944 roku został wzięty do niewoli, początkowo zaprowadzony marszem do obozu przejściowego w Ożarowie. Następnie przetransportowany do obozu jenieckiego w Lamsdorfie Stalag 344, nr obozowy 104920. Dalej wywieziony do obozu III A Luckenwalde i XI A Altengrabow. Do Warszawy wrócił w 1945 roku.

W spotkaniu z Panem Januszem Polkowskim udział wzięła oficjalna reprezentacja Służby Ochrony Państwa, której przewodniczyli Zastępcy Komendanta SOP: płk SOP Paweł Tymiński oraz płk SOP Krzysztof Król. Cieszy także indywidualne zainteresowanie funkcjonariuszy SOP, którzy w niewielkich podgrupach przybyli, by posłuchać Powstańczych wspomnień. 

Na koniec spotkania Zastępca Komendanta SOP płk Paweł Tymiński wręczył Panu Januszowi Polkowskiemu okolicznościowy ryngraf w imieniu Komendanta SOP gen. bryg. SOP dr. Tomasza Miłkowskiego. Bohater spotkania w ramach podziękowania wyraził swoje głębokie zadowolenie i satysfakcję z faktu oficjalnego przejęcia tradycji i kultywowania pamięci Żołnierzy Oddziału B Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej przez Służbę Ochrony Państwa. Czujemy się wyróżnieni.

 

 

do góry