Podsumowująca odprawa ochronna przed COP24

Termin Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu zbliża się wielkimi krokami. Działania związane z organizacją tego przedsięwzięcia ochronnego także osiągnęły tempo kulminacyjne. Dzisiaj w sali konferencyjnej Służby Ochrony Państwa, odbyła się kompleksowa odprawa ochronna wszystkich komórek organizacyjnych formacji, podsumowująca obecny stan przygotowań. Jest to największe, a za razem ostatnie tego typu zebranie przed realizacją. 

Odprawie przewodniczył Komendant SOP, gen. bryg. SOP dr Tomasz Miłkowski, a w gronie nadzorczym zasiedli wszyscy Zastępcy Komendanta oraz dowódca zabezpieczenia. Stan przygotowań oraz zawarte ustalenia były prezentowane w podziale na poszczególne zagadnienia - rozpoczynając od informacji ogólnych określających delegacje zagraniczne, które potwierdziły swoje przybycie, poprzez zasady poruszania się w strefach objętych ochroną, transport, łączność, pirotechnikę, ochronę osobistą, identyfikację i ocenę zagrożeń, a także omówienie scenariuszy wyjątkowych. 

Przy tak dużych przedsięwzięciach bardzo istotne jest wskazanie i omówienie zasad współpracy z innymi służbami i podmiotami zewnętrznymi. Celem zapewnienia sprawnej wymiany informacji i dyspozycji pomiędzy służbami, ustanowione zostaną stanowiska współdziałania, w których zasiądą przedstawiciele każdej ze służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa podczas COP24. Rozwiązanie to sprawdzało się wielokrotnie przy zabezpieczeniach realizowanych w przeszłości.

Podsumowując - jesteśmy gotowi do grudniowego zabezpieczenia.

do góry